Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Plato: 'Het begin der wijsbegeerte is verwondering'

Contact


Wilt u op de mailinglist, wilt u zich aanmelden voor een socratisch gesprek of een leesgroep, wilt u sponsor worden, hebt u een goed advies voor het bestuur of wilt u anderszins reageren, stuur ons dan een bericht via onderstaand formulier of mail ons via infofilocz@gmail.com

Bankgegevens:
NL20INGB0009480634 tnv Filosofisch Café Zwolle.

 Tenslotte enkele schriftelijke reacties van bezoekers:

Het uitwaaieren van filosofische gedachten c.a. is een goede zaak. Tot nog toe is het georganiseerde van goede kwaliteit geweest en geeft garantie voor het toekomende.
Zwolle is 'bij de tijd’, mede in vergelijking met andere steden waar soortgelijke sessies worden gehouden. Lof derhalve voor de organisatoren.
Joop Wolf

Bedankt voor het programma van het filosofisch café in Zwolle.
Wat een prachtige lijst bijeenkomsten hebben jullie opgezet. Mijn complimenten! Ik ben onder de indruk en hoop veel maandagavonden vrij te kunnen houden.
Wieger van Dalen

lk ben een leek op het gebied van filosofie maar volg sinds kort met belangstelling de ontwikkelingen op dit gebied. Als aanvulling op uw programma lijkt mij het thema 'filosofie van de koude/Zwolse grond' een leuk thema.
Ik bedoel hiermee, zijn er ook interessante filosofen die (een deel) van hun leven in Zwolle doorgebracht hebben en die interessante Hollandse kijk op filosofie hebben of hadden?
Jan van Lohuizen

Jullie initiatief is prijzenswaard.
Cees van der Hoeven

Ik ervaar de avonden als zeer verrijkend en geniet vooral van het bont gemengde gezelschap, waarin ieders mening even waardevol is.
Liesbeth Boerman