Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Schlegel: 'Ironie is helder bewust zijn van de eeuwige beweeglijkheid, de oneindige chaos'

Programma

Programma voorjaar 2019

Thema avonden:
maandag 21 januari: Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts (Of: Hoe de hedendaagse mens zijn vrijheid en autonomie verloor.)
maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid
maandag 18 maart: Michel Dijkstra, Mystiek in deze tijd
maandag 15 april: Maand van de Filosofie Victor Gijsbers, Is wetenschap ook maar een mening?  
Leesgroepen en gespreksgroep:
* Leesgroep Over god wil ik zwijgen (Meister Eckhart), start donderdag 10 januari onder begeleiding van Nelly Sporre. Klik voor meer info.
* Leesgroep 21 Stellingen voor de 21e eeuw (Harari), start maandag 28 januari onder begeleiding van Peter Graus. Klik voor meer info.
* Gespreksgroep Je eigen filosofie, start dinsdag 15 januari onder begeleiding van Claes Visser. Klik voor meer info.
Graag aanmelden voor 30 december bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net.
 
Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd. De data zijn 25 maart en 27 mei. De thema's worden later bekend gemaakt. 

(De avond begint een kwartier later dan gebruikelijk, dus om 20.00 uur)
maandag 18 maart, Michel Dijkstra, Mystiek in deze tijd.
2019_03_18 Dijkstra_Michel sepia‘God is nader tot de ziel dan de ziel tot zichzelf.’ Deze mysterieuze uitspraak van de Duitse mysticus Meister Eckhart inspireert lezers tot de dag van vandaag. Ook in het middeleeuwse zenboeddhisme zijn zulke uitlatingen te vinden, bijvoorbeeld: ‘De tienduizend dingen zijn een lichaam’. Maar wat kunnen we tegenwoordig precies van mystieke teksten leren?
In deze lezing wordt door een blik in de spiegel van het verleden een lijn voor moderne spiritualiteit geschetst. Rode draad is de, zowel bij Eckhart als bij Zen, aanwezige gedachte van de grenzeloze intimiteit tussen mens en wereld. Dat deze bevrijdende nabijheid niet alleen in de filosofie aanwezig is, bewijst een uitstapje naar een van de grootste twintigste-eeuwse kunstenaars: Alberto Giacometti. Voor meer info klik hier.

maandag 25 maart: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Verantwoordelijkheid.
Wat betekent dat als je ergens verantwoordelijk voor bent? Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Als kinderen met voetballen een ruit intrappen moeten de ouders betalen. Is verantwoordelijkheid dan een soort van garantiefonds? Een zekerstelling wie aansprakelijk is als het fout gaat? Verantwoordelijkheid nemen is dus behoorlijk speculatief. Je weet niet wat voor narigheid er zal gebeuren en wanneer en je zegt toch:
ik draai ervoor op. Is dat edelmoedig of naïef? Of misschien overmoedig?
Wat is dat dan verantwoordelijkheid? Het heeft iets te maken met antwoord kunnen geven en ook wel met verdedigen. Blijkbaar speelt verantwoordelijkheid pas als er iets mis is gegaan, of als iemand vindt dat er iets mis is gegaan, als er iets moet worden 'rechtgezet'.
Verantwoordelijkheid heeft dus te maken met regels en normen. In het Grieks heeft verantwoordelijkheid te maken met offeren.
Verantwoordelijkheid nemen of verantwoording afleggen een vorm van offeren. Wat een vreemde combinatie. Of toch niet zo vreemd? Wat is dat verantwoordelijkheid?
Voor meer info klik hier

maandag 15 april: Victor Gijsbers, Is wetenschap ook maar een mening?  2019_04_15 Victor Gijsbers sepia d700xvar
Victor Gijsbers (1982) doceert wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie aan de universiteit in Leiden, waar hij ook werkt aan onderzoek over tijd, causaliteit en de aard van wetenschappelijk begrip.
Een leuke bijkomstigheid is dat hij in 2017 de prijs kreeg als meest inspirerende docent aan de faculteit. De jury was zeer te spreken over zijn energie en droge humor. Voor meer info klik hier.

maandag 27 mei: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer. Thema wordt nog bekend gemaakt. Voor info klik hier