Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Descartes: 'Twijfel is het begin van wijsheid'

Programma

Programma najaar 2019
- Thema-avonden:
maandag 16 september: Dick Kleinlugtenbelt, De mens en de kunst van het leven
maandag 21 oktober, Jan Drentje, Verdieping op het filosofisch-historisch werk van Harari
maandag 18 november: Govert Buijs, Het goede leven en de vrije markt

- Lees, film en werkgroepen:
*Werkgroep Je Eigen filosofie, start woensdag 2 oktober (klik hier voor info)
*Leesgroep, Hoe word je een Stoïcijn? (Pigliucci), start donderdag 3 oktober (klik hier voor info)
* Filmgroep, start woensdag 16 oktober (klik hier voor info)
* Leesgroep Troost in de filosofie (Boethius), start donderdag 24 oktober (klik hier voor info)
Graag aanmelden voor 16 september bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net.

- Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd en wel op maandag 28 oktober en 25 november. De thema's worden later bekend gemaakt.

maandag 21 oktober: Jan Drentje, Verdieping op het filosofisch-historisch werk van Harari. 
Alles wijst erop dat de toekomst ons niet veel goeds gaat brengen:
Ten eerste: door onze uitputting van het ecosysteem en de opwarming van het klimaat kondigen zich milieucatastrofes van ongekende omvang aan;
Ten tweede: kunstmatige intelligentie neemt de macht van menselijke denken over en reduceert de mens tot een tweederangsfiguur op het toneel van politiek en maatschappij;
Ten derde: ongelijkheid tussen mensen wordt alsmaar groter. Kunstmatige intelligentie neemt het meeste werk van ons over en er ontstaat een enorme overbodige klasse mensen.
Dit is de toekomst die de Israëlische historicus Yuval Noah Harari (geboren in 1976) schetst in zijn boek 'Homo Deus; een kleine geschiedenis van de toekomst. Maar hoe betrouwbaar is Harari's toekomstbeeld? Jan Drentje plaatst in zijn lezing kritische kanttekeningen bij zowel de geschiedkundige als de filosofische uitgangspunten van het werk van Harari.
Dr. Jan Drentje is docent filosofie en geschiedenis, rector van het Deltioncollege voor volwassenenonderwijs in Zwolle en als onderzoeker verbonden aan de RU Groningen.

maandag 18 november: Govert Buijs, Het goede leven en de vrije markt.
De vrije markt en de invloed daarvan op ons persoonlijk leven is het onderwerp op deze thema avond. Hoe wordt de kwaliteit van onze relaties, als we onszelf slechts begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen?
Het is ook het thema van het nieuwe eindexamenboek Filosofie: ‘Het goede leven en de vrije markt’. Dat boek won de Socratesbeker 2019, als beste Nederlandstalig filosofieboek van dat jaar.
We hebben Prof. Govert Buys bereid gevonden de inleiding te houden en met ons in discussie te gaan. Hij is hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de faculteit wijsbegeerte aan de VU te Amsterdam en coauteur van genoemd boek.