Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Wittgenstein: 'De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt'

Programma

Programma najaar 2018

Thema avonden:
maandag 24 september(let op 4e maandag): Jeroen Hopster, Waarheid en Onwaarheid
maandag 22 oktober: Ype de Boer, Murakami, Het gespleten leven (let op wijziging datum van 15 naar 22 oktober!)
maandag 19 november:  Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (Of: hoe een mens wordt wat hij is)
 
Lees- en filmgroepen:
1. Start dinsdag 19 september: Leesgroep Friedrich Nietzsche (Boek: Nietzsche als opvoeder, Of hoe een mens wordt wat hij is, Jan Keij). Voor meer info klik hier.
2. Start woensdag 10 oktober: Filmgroep, aan de hand van een filosofisch thema bespreking van 5 films. Voor meer info klik hier.
 
De leesgroep ‘Waar geen wil is, is een weg’ (Henk Oosterling) is toch van start gegaan op woensdag 2 oktober jl.
 
Tevens zullen er twee Socratische Gesprekken worden georganiseerd. De data zijn: 29 oktober en 28 november.
 
Wij bestaan dit jaar 15 jaar en willen dat graag u op onze thema-avond van 24 september met u van 22.00 tot 23.00 uur vieren! Het Filosofisch Café Zwolle trakteert.

maandag 19 november: Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (Of: hoe een mens wordt wat hij is).
Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is die de mensheid wil emanciperen. Dat wil zeggen dat hij de mensheid wil aanzetten tot een zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden (zoals over Nietzsche en het nazisme) recht zetten.
Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef o.a. de boeken De filosofie van Emmanuel Levinas, Nietzsche als opvoeder (of: hoe een mens wordt wat hij is), Levinas in de praktijk en het boek Kierkegaard anders gezien. (info)

maandag 28 november: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Vertrouwen.
Kun je leven zonder vertrouwen? Nee. Je vertrouwt bijvoorbeeld dat je op de grond kunt lopen en dat een boterham je zal voeden. Is vertrouwen dan een vorm van kennis? Nee. Je weet niet zeker of die boterham je wel zal voeden. Is vertrouwen dan een vorm van ervaring? Nee, want je kunt met vertrouwen het onbekende tegemoet gaan. Wat is dat dan: vertrouwen? Men zegt wel dat het een zekerheid is dat je verwachtingen niet zullen worden beschaamd. Een zekerheid? Is vertrouwen een zekerheid? Geen absolute zekerheid, want dat laat geen ruimte voor vertrouwen. Maar wat is dat dan: vertrouwen?
Voor meer info klik hier.

Programma voorjaar 2019

Thema avonden:
maandag 21 januari: Thijs Lijster
maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid
maandag 18 maart: Michel Dijkstra
maandag 15 april: Maand van de Filosofie (spreker wordt later bekend gemaakt)
 

Tevens zullen er leesgroepen en socratische gesprekken worden georganiseerd. De data maken we later bekend.

 

maandag 18 februari 2019: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid.
Onder het bewind van president Xi Jinping (vanaf 2012) zet Beijing in op de ‘Grote verjonging van de Chinese natie’. In welke mate wordt die slogan geïnspireerd door de Confucianistische orde die aan het begin van onze jaartelling ontstond, en die pas in 1912 ten val kwam? In hoeverre bepaalt de historische beleving de hedendaagse buitenlandse politiek?