Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Aristoteles: 'De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven'
Print deze pagina

Terugblik op seizoen 2016-2017

Thema-avond:
september: Ronald Wolbink, Michel de Montaigne (1533-1592), Wegwijzer voor onze tijd?
oktober: Victor van Bijlert, Komt de wijsheid echt uit het oosten?(Oosterse filosofie en spiritualiteit)
november: Bastiaan Rijpkema en Gijs van Oenen, Kwetsbare Democratie
januari 2017: Jan Keij, De ethiek van Levinas
februari: Koen Petersen, Staat de democratie in Amerika op het spel?
maart: Antoine Mooij, In de greep van de taal
april: In het kader van de maand van de filosofie met als thema Stilte: Jan Flameling, Waarom is rust nastrevenswaardig?
Leesgroepen najaar:
Filosofie en film: Kijk-leesgroep
Leesgroep Markus Gabriel, Waarom we vrij zijn als we denken
Leesgroepen voorjaar:
leesgroep Jacques Lacan
leesgroep Sarah Bakewell, (De existentialisten)
Socratische Gesprekken:
Afhankelijkheid
Waardering
Kiezen
Natuurlijk