Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Wittgenstein: 'De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt'

Wat voorheen geweest is, een overzicht

2017-2018
Thema-avond:
september: Kees Schuyt, Spinoza en de vreugde van het inzicht.
oktober: Renate Schepen, De filosofie van de interculturele dialoog
november: Babs van den Bergh, Hoe verhoud je je tot de dood?
12 december: Extra thema avond in Fraterhuis Zwolle met film Down to Earth
januari, Henk Manschot, Terrasofie, Helpt Nietzsche ons om de aarde trouw te blijven?
februari, Henk Oosterling, Japanse filosofie, Waar geen wil is, is een weg.
maart, Jannah Loontjens, Filosofie en literatuur; over het belang van waarheid en verbeelding.
april (4e maandag), Constant Hoogenbosch, Film en filosofie; Verbeelding aan de macht.
Film- en leesgroepen najaar:
Leesgroep Lacan
Leesgroep Harari (Homo Deus)
Filmgroep
Leesgroepen voorjaar:
Leesgroep Schopenhauer (twee groepen)
Leesgroep Henk Manschot, Blijf de aarde trouw (Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie)
Socratische Gesprekken:
Besluiten
Ontmoeten
Verbeelding
Besluiten

2016-2017
Thema-avond:
september: Ronald Wolbink, Michel de Montaigne (1533-1592), Wegwijzer voor onze tijd?
oktober: Victor van Bijlert, Komt de wijsheid echt uit het oosten?(Oosterse filosofie en spiritualiteit)
november: Bastiaan Rijpkema en Gijs van Oenen, Kwetsbare Democratie
januari 2017: Jan Keij, De ethiek van Levinas
februari: Koen Petersen, Staat de democratie in Amerika op het spel?
maart: Antoine Mooij, In de greep van de taal
april: In het kader van de maand van de filosofie met als thema Stilte: Jan Flameling, Waarom is rust nastrevenswaardig?
Leesgroepen najaar:
Filosofie en film: Kijk-leesgroep
Leesgroep Markus Gabriel, Waarom we vrij zijn als we denken
Leesgroepen voorjaar:
leesgroep Jacques Lacan
leesgroep Sarah Bakewell, (De existentialisten)
Socratische Gesprekken:
Afhankelijkheid
Waardering
Kiezen
Natuurlijk

2015-2016
september: Karel van Haaften, Wist Socrates iets wat wij niet weten?
oktober : Prof. Jan Bransen, Laat je niets wijsmaken (Alleen maar vertrouwen op experts of ook nog je gezond verstand gebruiken?)
november: Hans Boutellier, Veiligheid, een utopie?
januari : Hans Achterhuis, De actualiteit van Hannah Arendt (vanaf hier in Schepenzaal)
februari: Hans Schnitzler, Het digitale proletariaat
maart: Antoinette Thijssen, Vrouwen en Technologie, een wezensvreemde combinatie?
april: In het kader van de maand van de filosofie met als thema: Over de grens. Forumavond, geleid door Theo van de Vliet, in het Dominicanenklooster. Inleiding Peter Graus, sprekers Serkon Heno en Nabil Sahhar
Leesgroepen najaar:
Filosofie en flim: Kijk-leesgroep (twee groepen)
Leesgroep Kleine filosofie van de volmaakte mens, Bas Heijne
Leesgroep voorjaar:

Filosofie en Politiek, Hannah Arendt, politiek denker (drie groepen)
Socratische Gesprekken:

Eerlijkheid
Gastvrijheid
Tolerantie
Wachten

2014-2015
september: Nancy Jouwe, Stand van zaken van de vrouwenemancipatie
oktober: Micha de Winter, Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding
november: Rein Gerritsen, Onmacht van de vergelding (afgelast)
december: Rein Gerritsen, Onmacht van de vergelding
januari: Nel van den Haak, De machinemens
februari: Michiel Korthals, Weet wat je eet, Voeding, filosofie en ethiek
maart: Antoinette Thijssen, Vrouwen en techniek (afgelast)
april, Jesse Frederik, maand van de filosofie (thema Ongelijkheid)
Leesgroepen najaar:
Leesgroep Bransen, Laat je niets wijsmaken
Leesgroep Camus, De mythe van Sysiphus
Kijk-leesgroep (2x)
Leesgroepen voorjaar:
Leesgroep Identiteit, Paul Verhaeghe (2x)
Leesgroep Nietzsche, Also sprach Zarathustra
Leesgroep Ongelijkheid, (aan de hand van boekje van Zygmunt Bauman en eigen reader)
Socratische gesprekkken:
Vergeten
Vinden
Duurzaamheid
Geduld

 

2013-2014
september: Harry Kunneman, Van consumptieve naar morele economie: wie doet er mee?
oktober: Dr. Edgar Karssing, Hij zal spreken over Ethiek en integriteit in het beroepslevennovember:
Dr. Tim de Mey,
Zit er logica in creatief denken?
januari: Prof. Palmyre Oomen, Vrije Wil – een hersenkronkel?
februari : André Klukhuhn, Muziek, een filosofische benadering
maart: Michel Dijkstra, De hoogste goedheid is als water - De filosofie van het taoïsme
april: René Munnik, Mens en techniek
Leesgroepen najaar:
Filosofie en Film: de kijk-leesgroep (2 groepen)
Vrije wil – een hersenkronkel?, Palmyre Oomen
Leesgroepen voorjaar:
Rechtvaardigheid, Michael Sandel
Filosofie en Politiek: De stilte van dieren, John Gray
Socratisch Gesprek:
Integriteit
Aanvaarden
Verliezen
Verbondenheid
 
2012-2013
september: Sybe Schaap, Het rancuneuze gif
oktober: Michel Dijkstra, Oosterse filosofie, zenboeddhisme en de kunst van het loslaten
november: Jielis van Baalen, Islamitische filosofie (en de Arabische Lente)
AFGELAST januari: Edgar Karssing, Ethiek en integriteit in het beroepsleven
februari : Martien Schreurs, Filosofie en literatuur
maart: Bert Keizer, Sterven, een levenskunst?
april: Jacques Claessen Straf- of Herstelrecht? In het kader van de maand van de filosofie. Thema: Boete en Schuld.
Leesgroepen najaar (over de relatie tussen filosofie en kunst):
Kijk-leesgroep Film en Filosofie (twee groepen)
Filosofie en Muziek (lees- en luistergroep)
Filosofie, Beeldende kunst en Bouwkunst (de B.K. leesgroep)
Filosofie en Literatuur 
Leesgroepen voorjaar:
Filosofie en Neurowetenschappen Jan Derksen, Bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenmythe;
Filosofie en politiek Michael Sandel, Rechtvaardigheid
Socratisch Gesprek
Leren
Genoeg
Verontwaardiging
Schuld
 
2011-2012
Thema-avond
september: Jaap van Heerden, Wees blij dat het leven geen zin heeft
oktober: Jan Derksen, De psychologie in de greep van de hersen-wetenschapen
november: Jos Kessels, Het Goede Leven, spel of ernst
januari: Martien Schreurs,CHARLES TAYLOR, 'Een seculiere tijd'
februari: Jos de Mul, Paniek in de Polder
maart: Jozef Keulartz, Nieuwe ethiek
april: Bert Keizer in het kader van de Maand van de filosofie. Thema: De Ziel
Leesgroepen najaar
Talib, De Zwarte zwaan
Jan Ebskamp, Kijk-leesgroep Film en Filosofie
Theo van de Vliet, Kijk-leesgroep Film en Filosofie
Plato, dialoog Gorgias
Leesgroepen voorjaar
Peter Paul Verbeek, De Grens van de mens. (2 groepen)
Plato, De dialoog Gorgias (vervolg groep najaar 2011)
Socratische Gesprekken
Buren
Schuld
De (vrije) wil
De Ziel

2010-2011

september: Prof. Woldring, De verlichting, een mislukt project of een blijvende uitdaging?
oktober: Jan Peil, De onzichtbare hand van Adam Smith
november: Professor van Rouveroy van Nieuwaal, Scheiding van kerk en staat
december: Forumleden: Dick Huijskamp, Henk Snel, Pieter Lettinga en Theo van de Vliet, Zwolle, huiskamer of prestigestad?
januari: Menno Lievers, Kinderfilosofie
februari: Prof. Wessel Stoker, Over ‘Rede en Religie’
maart: Marli Huijer, Kan de tijd opnieuw beginnen?
april: Joke Hermsen, Stil de tijd
Leesgroepen
Buskes, Evolutionair denken
Jan Ebskamp, Kijk-leesgroep Film en Filosofie
Theo van de Vliet, Kijk-leesgroep Film en Filosofie
Plato,De dialoog Laches
Theo van de Vliet, Paper Een inleiding tot Immanuel Kant
Jacques Janssen en Joos van Vugt, Neurofilosofie Brein en bewustzijn         
Palmyre Oomen, Neurofilosofie Hersenen, bewustzijn, zicht op onszelf
Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt  
Socratische Gesprekken
Ontmoeten
Gastvrijheid
Verliezen
Bloeien

2009-2010
Thema-avond
september: Luuk van Middelaar, De passage naar Europa
oktober: Radboud Hack, Politieke partijen op dood spoor
november: Hans Achterhuis, Met alle geweld
januari:  Maarten van Rossem, Amerika
februari: Taede Smedes, Scholierenavond over Rede en Religie
maart: Gerard Burger, De Islam
april: Peter Graus over Vrijheid en liedjes van Henk Boogaard
Leesgroepen
Plato, De dialoog Meno ( over deugdzaamheid, opvoeding en onderwijs)
Luuk van Middelaar, Politicide (niet gestart)
 Plato, De grotmythe en de mythe van Eros
P. d’Hoine en B. Engelen, Kijk-leesgroep Denkbeelden van film naar filosofie
Theo van de Vliet, Paper Kant
Herman Koningsveld, Het verschijnsel wetenschap
Plato, De dialoog Phaido
 
2008-2009
Thema-avond
september: Marc Coeckelbergh: Opvoeden tot democratie (Martha Nussbaum)
oktober: Ger Snik: Opvoeden tot burger
november: Martien Schreurs: Multicultureel opvoeden
november: Hans Achterhuis: Met alle geweld
februari: Hans Dooremalen: Neurofilosofie
maart: Gebr. Meester: Rede en Religie
april: Daan Roovers: Verzoening
Leesgroepen
John Gray, Strohonden, gedachten over mensen en andere dieren
Plato, De dialoog Meno (over opvoeding en onderwijs)
Theo van de Vliet, Paper Levinas
Johan den Boer, Neurofilosofie
 
2007-2008
Thema-avond
september: Kees Schuyt, Steunberen van de maatschappij
oktober: Karel van der Leeuw, Confucianisme
november: Heinz Kimmerle, Afrikaanse filosofie
januari: Jos de Beus, Europa; democratisch en pluriform?
februari: Nahed Selim, Islam en vrouwenrechten.
maart: Gebr. Meester, Rede en Religie
april: Forum, Europa als waardengemeenschap
Leesgroepen
Theo van de Vliet, Paper Europa als waardengemeenschap
Paul Cliteur,Moreel Esperanto
 
2006-2007
Thema-avond
september: Peter Heij, Levinas
oktober: Jan Vorstenbosch, Dilemma’s in de zorg
november: Henk Manschot, Wereldburgerschap
januari: Bas Haring, Een echt succesvol leven
februari: Ton Vink, David Hume,Verlichting, Intelligent design
april: Lexi Alexander, Hooligans (film, o.l.v. Jielis van Baalen, film)
Leesgroepen
Theo van de Vliet, Reader Een filosofie van de kunst
Hans Achterhuis, Utopie
Theo van de Vliet, Zen-Boeddhisme
 
2005-2006
Thema-avond
september: Jan Bijlsma, Wanneer deugt de samenleving?
oktober: Jielis van Baalen,What the bleep do we know? (film)
november: Ad Verbrugge, Vrijheid en Onbehagen
januari: Ruud Welten, Vrijheid en terreur bij Sartre.
maart: Coen Simons, Het nut van schaamte.
april: Jielis van Baalen, Pasolini, Teorema (film)
Leesgroepen
E. Fromm, Psychoanalyse en religie
Safranski, Hoeveel globalisering verdraagt de mens?
Savater, Het goede leven (ethiek)
Jacob Versteegh, Einstein
 
2004-2005
Thema-avond
september: Sybe Schaap, Mens en natuur
oktober: Henk Procee, Mens, durf te denken (Kant)
november: B. Juffermans, Religie en (in)tolerantie (Spinoza)
januari: Dijksterhuis, Christiaan Huygens
februari: Frans Jacobs, Is deugdethiek een vorm van droogzwemmen?
maart: Barendrecht, Boeddhisme
april: Rutger Claassen, Overvloed en onbehagen
Leesgroepen (vanaf voorjaar 2005)
Ad Verbrugge, Tijd van Onbehagen
Safranski, Hoeveel waarheid kan de mens verdragen?
 
2003-2004
Thema-avond
oktober: Ger Groot, Hoe noodzakelijk is geweld?
november: Otto Duintjer, Over bewustzijn en spiritualiteit
januari: Bert Keizer, Niet denken, kijken! Wat is waarheid in onze tijd?
februari: Louis van Tongeren, Hoe word ik een waardevol mens? Deugdethiek
maart: Berghout, Hoe rationeel is de taal van de psychiatrische patiënt?
april: Rutger Kopland, Al Galidi en het Zwols Dichterscollectief, Idolen
2003
Thema-avond
januari: Lolle Nauta, Politieke filosofie
februari: Zafer Ayogda, Islamitische filosofie
maart: Herman Verveld, Sportfilosofie
april: Miriam van Reien met een Socratisch gesprek, Wat is tolerantie?
mei: Onno Zijlstra en Linda Molenaar, Is dat nu kunst?