Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Schlegel: 'Ironie is helder bewust zijn van de eeuwige beweeglijkheid, de oneindige chaos'

Terugblik huidig seizoen

Programma najaar 2018

Thema avonden:
maandag 24 september(let op 4e maandag): Jeroen Hopster, Waarheid en Onwaarheid
maandag 22 oktober: Ype de Boer, Murakami, Het gespleten leven (let op wijziging datum van 15 naar 22 oktober!)
maandag 19 november:  Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (Of: hoe een mens wordt wat hij is)
 
Lees- en filmgroepen:
1. Start dinsdag 19 september: Leesgroep Friedrich Nietzsche (Boek: Nietzsche als opvoeder, Of hoe een mens wordt wat hij is, Jan Keij). Voor meer info klik hier.
2. Start woensdag 10 oktober: Filmgroep, aan de hand van een filosofisch thema bespreking van 5 films. Voor meer info klik hier.
 
De leesgroep ‘Waar geen wil is, is een weg’ (Henk Oosterling) is toch van start gegaan op woensdag 2 oktober jl.
 
Tevens zullen er twee Socratische Gesprekken worden georganiseerd. De data zijn: 29 oktober en 28 november.
 
Wij bestaan dit jaar 15 jaar en willen dat graag u op onze thema-avond van 24 september met u van 22.00 tot 23.00 uur vieren! Het Filosofisch Café Zwolle trakteert.

 

maandag 24 september: Jeroen Hopster, Waarheid en Onwaarheid
In deze tijden van nepnieuws en manipulatie via de sociale media hebben we dringend behoefte aan de waarheid, maar wat is dan die waarheid en schrijven we die met een grote of een kleine ‘w’? Bij waarheid denken we primair aan feiten: Zijn die toetsbaar of gaat het om nepnieuws of gemanipuleerde feiten? Een tweede net zo belangrijke vraag is echter: Binnen welk interpretatiekader worden die feiten gepresenteerd?
Jeroen Hopster(31) zal ons de weg wijzen in onze zoektocht naar wat ‘waar’ is en wat we moeten wantrouwen. Hopster studeerde aan de universiteiten van Amsterdam, Edinburgh, Melbourne, Harvard en promoveert binnenkort aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar evolutie en ethiek. Voor meer info klik hier.

 

maandag 22 oktober: Ype de Boer, Murakami, Het gespleten leven.
Haruki Marukami heeft de wereld betoverd met zijn indringende literatuur in de vorm van vele romans. Hoe komt het dat zijn verhalen zoveel mensen raken? Is dat alleen omdat ze spannend zijn en goed geschreven of spreekt de Japanner ons ook op een dieper niveau aan? De fundamentele gespletenheid in ons bestaan is universeel en existentieel van aard. Als u deze link aanklikt, hoort u Ype de Boer daar zelf over.  Voor meer info klik hier.

maandag 29 oktober: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Moed.
In de dialoog Laches zegt de veldheer Laches tegen Socrates dat moed betekent: standhouden als je wordt aangevallen. Maar Socrates vraagt hem of dat in iedere situatie opgaat. Is het als je geconfronteerd wordt met een overmacht niet verstandiger om je terug te trekken? Of heeft moed soms niets te maken met verstand? Dat vindt Laches een verstandige vraag. Ja, moed heeft volgens hem wel degelijk te maken met verstand. Daarom wijzigt hij zijn eerdere mening. Moed is volgens hem nu: verstandige volharding. Maar ook dat stelt Socrates niet tevreden. Hij vraagt zich af of bij moedig gedrag wel alles verstandig is. Heeft moed juist niet ook te maken met een zeker risico, met niet zeker weten? Anders is het geen moed, dan is het berekening. En dat is geen moed. Maar wat is dan moed? En in hoeverre heeft dat nou te maken met verstandig handelen? Voor meer info klik hier.

maandag 19 november: Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (Of: hoe een mens wordt wat hij is).
Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot machtneergezet als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is die de mensheid wil emanciperen. Dat wil zeggen dat hij de mensheid wil aanzetten tot een zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden (zoals over Nietzsche en het nazisme) recht zetten.
Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef o.a. de boeken De filosofie van Emmanuel Levinas, Nietzsche als opvoeder (of: hoe een mens wordt wat hij is), Levinas in de praktijk en het boek Kierkegaard anders gezien. (info)

maandag 28 november: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Vertrouwen.
Kun je leven zonder vertrouwen? Nee. Je vertrouwt bijvoorbeeld dat je op de grond kunt lopen en dat een boterham je zal voeden. Is vertrouwen dan een vorm van kennis? Nee. Je weet niet zeker of die boterham je wel zal voeden. Is vertrouwen dan een vorm van ervaring? Nee, want je kunt met vertrouwen het onbekende tegemoet gaan. Wat is dat dan: vertrouwen? Men zegt wel dat het een zekerheid is dat je verwachtingen niet zullen worden beschaamd. Een zekerheid? Is vertrouwen een zekerheid? Geen absolute zekerheid, want dat laat geen ruimte voor vertrouwen. Maar wat is dat dan: vertrouwen?
Voor meer info klik hier.