Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Socrates: 'Ik weet slechts één ding: dat ik niets weet'

Terugblik huidig seizoen

maandag 16 september: Dick Kleinlugtenbelt, De mens en de kunst van het leven.2019_09_16 Dick Kleinlugtenbelt sepia
Dick Kleinlugtenbelt houdt op maandag 16 september een lezing over zijn nieuwe boek ‘Moderne levenskunsten’, met aansluitend, na de pauze, een gesprek en/of een oefening met de toehoorders. Het is het derde boek van een trilogie over levenskunst. In het nieuwe boek ‘Moderne levenskunsten, De mens en de kunst van het leven’ worden tien levenskunsten besproken. Het gaat o.a. om de kunst met rust te laten, de kunst je eigen ritme te vinden, de kunst van het kiezen, de kunst van het vragen stellen, de kunst van het omgaan met tegenstellingen en de kunst van het genieten. Deze levenskunsten spelen in op actuele levensvragen, zoals het gevoel geleefd te worden, het constant keuzes moeten maken, onrust, leegte, emoties, hectiek en het indelen van de tijd. De levenskunsten maken het leven lichter. Ze geven energie, versterken de levendigheid en leren juiste omgangsvormen te vinden met levensvragen. Het zijn geen pijnstillers, oplossingen voor de korte termijn. Ze willen rust laten vallen over levenskwesties en een eigen levensstijl laten ontstaan. Voor meer info klik hier.

 

maandag 21 oktober: Jan Drentje, Verdieping op het filosofisch-historisch werk van Harari.2019_10_21 Jan Drentje afbeelding sepia
Alles wijst erop dat de toekomst ons niet veel goeds gaat brengen:
Ten eerste: door onze uitputting van het ecosysteem en de opwarming van het klimaat kondigen zich milieucatastrofes van ongekende omvang aan;
Ten tweede: kunstmatige intelligentie neemt de macht van menselijke denken over en reduceert de mens tot een tweederangsfiguur op het toneel van politiek en maatschappij;
Ten derde: ongelijkheid tussen mensen wordt alsmaar groter. Kunstmatige intelligentie neemt het meeste werk van ons over en er ontstaat een enorme overbodige klasse mensen.
Dit is de toekomst die de Israëlische historicus Yuval Noah Harari (geboren in 1976) schetst in zijn boek 'Homo Deus; een kleine geschiedenis van de toekomst. Maar hoe betrouwbaar is Harari's toekomstbeeld? Jan Drentje plaatst in zijn lezing kritische kanttekeningen bij zowel de geschiedkundige als de filosofische uitgangspunten van het werk van Harari.
Dr. Jan Drentje is docent filosofie en geschiedenis, rector van het Deltioncollege voor volwassenenonderwijs in Zwolle en als onderzoeker verbonden aan de RU Groningen.
Jan Drentje zal ingaan op het werk van Harari (Homo Deus) en zal daarbij kritische kanttekeningen plaatsen. Voor meer info klik hier.

maandag 28 oktober: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Fatsoen

Is fatsoen een deugd, of alleen een norm, dat wil zeggen een regel voor gedrag? Heeft fatsoen te maken met zaken als veiligheid en vertrouwen, of alleen met je voeten vegen als je binnenkomt? De columnist pleit in de krant voor een herwaardering van fatsoen als publieke deugd. Een waardeoriëntatie die we nodig hebben in het sociale verkeer. Een zorgzame waarde die rekening houdt met het goede voor allen in iedere situatie. De oude Grieken noemden dat 'hosios' en de moraal filosoof Adam Smith noemde het 'propriety' en in het recente wetgevend kader voor bestuurders van financiële instellingen heet het: betamelijk gedrag. Daarmee wordt expliciet bedoeld: handelen in het belang van de gemeenschap, en dat is (veel) meer dan je alleen houden aan de wet.
Is dat wat wij verstaan onder fatsoen: het goede doen met het oog op alle betrokkenen? Of heeft fatsoen voor ons toch meer te maken met voeten vegen? Wat is dat: fatsoen? Wat verstaan we daaronder?
Voor meer info klik hier.

 

JongFCZ maandag 4 november 2019, thema: De vrije markt werking (in Het Vliegende Paard)
Tijdens deze avond gaan we verkennen of het ‘vrije marktprincipe’ eigenlijk wel voor vrijheid zorgt? Wat doet het met ons? En hoe afhankelijk zijn of worden wij van het consumeren? Het onlangs verschenen boek ‘Het goede leven en de vrije markt’
wordt als eindexamenstof voor VWO eindexamen gebruikt.
Voor meer info klik hier