Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Hegel: 'Vrij ben ik, wanneer ik bij mezelf ben'

Terugblik huidig seizoen

Programma najaar 2019
- Thema-avonden:
* maandag 16 september : Dick Kleinlugtenbelt, De mens en de kunst van het leven
* maandag 21 oktober, Jan Drentje, Verdieping op het filosofisch-historisch werk van Harari
* maandag 18 november: Govert Buijs, Het goede leven en de vrije markt

Lees, film en werkgroepen:
Werkgroep Je Eigen filosofie, start woensdag 16 oktober  (klik hier voor info) U kunt zich hier nog voor aanmelden.
Leesgroep Troost in de filosofie (Boethius), start donderdag 3 oktober (klik hier voor info) U kunt zich hier nog voor aanmelden.
Filmgroep,start woensdag 16 oktober((klik hier voor info)
Leesgroep, Hoe word je een Stoïcijn? (Pigliucci), start donderdag 24 oktober (klik hier voor info) 

Graag aanmelden bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net

Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd en wel op maandag 28 oktober en 25 november. Voor meer info klik hier.

Programma JongFCZ najaar 2019:
7 oktober, thema: Burnout
4 november, thema: Vrije marktwerking
Klik hier voor meer informatie

maandag 16 september: Dick Kleinlugtenbelt, De mens en de kunst van het leven.2019_09_16 Dick Kleinlugtenbelt sepia
Dick Kleinlugtenbelt houdt op maandag 16 september een lezing over zijn nieuwe boek ‘Moderne levenskunsten’, met aansluitend, na de pauze, een gesprek en/of een oefening met de toehoorders. Het is het derde boek van een trilogie over levenskunst. In het nieuwe boek ‘Moderne levenskunsten, De mens en de kunst van het leven’ worden tien levenskunsten besproken. Het gaat o.a. om de kunst met rust te laten, de kunst je eigen ritme te vinden, de kunst van het kiezen, de kunst van het vragen stellen, de kunst van het omgaan met tegenstellingen en de kunst van het genieten. Deze levenskunsten spelen in op actuele levensvragen, zoals het gevoel geleefd te worden, het constant keuzes moeten maken, onrust, leegte, emoties, hectiek en het indelen van de tijd. De levenskunsten maken het leven lichter. Ze geven energie, versterken de levendigheid en leren juiste omgangsvormen te vinden met levensvragen. Het zijn geen pijnstillers, oplossingen voor de korte termijn. Ze willen rust laten vallen over levenskwesties en een eigen levensstijl laten ontstaan. Voor meer info klik hier.

 

maandag 21 oktober: Jan Drentje, Verdieping op het filosofisch-historisch werk van Harari.2019_10_21 Jan Drentje afbeelding sepia
Alles wijst erop dat de toekomst ons niet veel goeds gaat brengen:
Ten eerste: door onze uitputting van het ecosysteem en de opwarming van het klimaat kondigen zich milieucatastrofes van ongekende omvang aan;
Ten tweede: kunstmatige intelligentie neemt de macht van menselijke denken over en reduceert de mens tot een tweederangsfiguur op het toneel van politiek en maatschappij;
Ten derde: ongelijkheid tussen mensen wordt alsmaar groter. Kunstmatige intelligentie neemt het meeste werk van ons over en er ontstaat een enorme overbodige klasse mensen.
Dit is de toekomst die de Israëlische historicus Yuval Noah Harari (geboren in 1976) schetst in zijn boek 'Homo Deus; een kleine geschiedenis van de toekomst. Maar hoe betrouwbaar is Harari's toekomstbeeld? Jan Drentje plaatst in zijn lezing kritische kanttekeningen bij zowel de geschiedkundige als de filosofische uitgangspunten van het werk van Harari.
Dr. Jan Drentje is docent filosofie en geschiedenis, rector van het Deltioncollege voor volwassenenonderwijs in Zwolle en als onderzoeker verbonden aan de RU Groningen.
Jan Drentje zal ingaan op het werk van Harari (Homo Deus) en zal daarbij kritische kanttekeningen plaatsen. Voor meer info klik hier.

maandag 28 oktober: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Fatsoen

Is fatsoen een deugd, of alleen een norm, dat wil zeggen een regel voor gedrag? Heeft fatsoen te maken met zaken als veiligheid en vertrouwen, of alleen met je voeten vegen als je binnenkomt? De columnist pleit in de krant voor een herwaardering van fatsoen als publieke deugd. Een waardeoriëntatie die we nodig hebben in het sociale verkeer. Een zorgzame waarde die rekening houdt met het goede voor allen in iedere situatie. De oude Grieken noemden dat 'hosios' en de moraal filosoof Adam Smith noemde het 'propriety' en in het recente wetgevend kader voor bestuurders van financiële instellingen heet het: betamelijk gedrag. Daarmee wordt expliciet bedoeld: handelen in het belang van de gemeenschap, en dat is (veel) meer dan je alleen houden aan de wet.
Is dat wat wij verstaan onder fatsoen: het goede doen met het oog op alle betrokkenen? Of heeft fatsoen voor ons toch meer te maken met voeten vegen? Wat is dat: fatsoen? Wat verstaan we daaronder?
Voor meer info klik hier.

 

JongFCZ maandag 4 november 2019, thema: De vrije markt werking (in Het Vliegende Paard)
Tijdens deze avond gaan we verkennen of het ‘vrije marktprincipe’ eigenlijk wel voor vrijheid zorgt? Wat doet het met ons? En hoe afhankelijk zijn of worden wij van het consumeren? Het onlangs verschenen boek ‘Het goede leven en de vrije markt’
wordt als eindexamenstof voor VWO eindexamen gebruikt.
Voor meer info klik hier

maandag 18 november: Govert Buijs, Het goede leven en de vrije markt.2019_11_18 Govert Buijs afbeelding sepia
De vrije markt en de invloed daarvan op ons persoonlijk leven is het onderwerp op deze thema avond. Hoe wordt de kwaliteit van onze relaties, als we onszelf slechts begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen?
Het is ook het thema van het nieuwe eindexamenboek Filosofie: ‘Het goede leven en de vrije markt’. Dat boek won de Socratesbeker 2019, als beste Nederlandstalig filosofieboek van dat jaar.
We hebben Prof. Govert Buys bereid gevonden de inleiding te houden en met ons in discussie te gaan. Hij is hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de faculteit wijsbegeerte aan de VU te Amsterdam en coauteur van genoemd boek. Voor meer info klik hier.

maandag 25 november Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: Sparen
Sparen lijkt niet te mogen van De Nederlandsche Bank: "Als iedereen uit voorzorg zijn geld gaat vasthouden, dan wordt het crisis.", beweerde president Klaas Knot onlangs. Maar als kind heb je eerst een spaarpot en later heb je een spaarrekening. Door te sparen bewaar je iets wat van waarde is voor later. Je spaart geld of postzegels of je spaart je nieuwe jas. En als je iets bewaart wat niet van waarde is, noem je het dan ook sparen? Gekscherend kan iemand na de zoveelste bekeuring zeggen:
ik spaar bekeuringen. Maar eigenlijk klopt dat niet. Daarvoor is het woord sparen niet bedoeld. Levens worden gespaard, gezondheid wordt gespaard. Gespaard worden dingen die van waarde zijn, op zijn minst voor degene die spaart. Maar kan sparen van de één van nadeel zijn voor een ander? Dan is het toch geen sparen meer? Dan noemen we het hamsteren of oppotten. En dat is toch iets heel anders dan sparen? Of niet? Wat is dat, sparen? Wat verstaan we daaronder?
Voor meer info klik hier.

maandag 20 januari 2020: Emanuel Rutten, Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat ‘ismen’.2020_01_20 afbeelding Emanuel Rutten sepia
In ‘Over de kosmos’ verklaart Aristoteles dat de natuur een voorliefde heeft voor opposities. Nu komen we inderdaad overal in de natuur tegendelen tegen. Er is geen licht zonder donker, geen warmte zonder koude, geen liefde zonder haat, enzovoort.
Maar waarom is dit zo? Filosoof Emanuel Rutten presenteert een verrassend argument voor de stelling dat er geen universele eigenschappen bestaan. Zo beantwoordt Rutten de vraag waar die voorliefde vandaan komt.
Op het eerste gezicht lijkt Ruttens conclusie dat er geen universele eigenschappen bestaan niet opzienbarend. So what? zult u denken. Rutten zal echter laten zien dat zijn argument verstrekkende consequenties heeft.
Tipje van de sluier: Als er geen universele eigenschappen bestaan, dan is ‘fysisch zijn’ niet universeel. Fysicalisme als wereldbeeld faalt dan.
Rutten zal zijn argument - door hem het semantisch argument genoemd - en de belangrijkste gevolgen ervan uiteenzetten.
Dr.ir. Emanuel Rutten (1973) volgde wiskunde in Delft en filosofie in Amsterdam. In beide vakken studeerde hij cum laude af. Hij werd internationaal bekend omdat hij in 2012 een nieuw argument voor het bestaan van God had ontwikkeld. Hij is momenteel als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor meer info.

maandag 17 februari: René Boomkens, Identiteit, wat heeft het ons te zeggen in de politiek? Een 2020_02_02 Rene Boomkens sepiafilosofische analyse.
Wat is onze identiteit in een multiculturele samenleving? Zijn we in de eerste plaats Nederlander, of zien we onszelf eerder als lid van één of meer groepen binnen de samenleving en hebben we niet alleen gezamenlijke, maar vooral allerlei uiteenlopende belangen?
Van politici wordt verwacht dat ze rekening houden met een heel scala aan identiteiten en eisen onder hun kiezers. Dat is al moeilijk genoeg, maar je kunt je afvragen of een echte identiteitspolitiek wel wenselijk is.
Critici vrezen dat zo’n politiek de aandacht afleidt van echt belangrijke zaken, zoals armoede, werkloosheid en klimaatopwarming.
Prof. dr. René Boomkens was hoogleraar sociale filosofie in Groningen en kreeg landelijke bekendheid als bijzonder hoogleraar popmuziek. Tegenwoordig doceert hij cultuurbeschouwing aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Erfenissen van de Verlichting: Basisboek Cultuurfilosofie (Amsterdam 2011). Klik hier voor meer info

(Afgelast) Maandag 16 maart, Kees Vuyk, Gelijkheid en de feilbare mens.
2020_03_16 Kees Vuyk sepiaKees Vuyk keert zich in zijn recente boek De feilbare mens tegen de opvatting dat wie succesvol is, dat volledig aan zichzelf te danken heeft, en wie faalt in het leven ook. Dit mensbeeld leidt namelijk tot een almaar groeiende economische en intellectuele ongelijkheid. Daartegenover zet Vuyk het beeld van de mens als een kwetsbaar wezen dat regelmatig faalt in zijn intenties en daarom ten diepste anderen nodig heeft. Op zichzelf is ongelijkheid niet slecht, maar we moeten wel elkaar compenseren voor datgene wat we niet kunnen.
Dr. Kees Vuyk was onder meer directeur van de kunstacademie (tegenwoordig Artez in Zwolle) en hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Utrecht. Hij won in 2018 de prijs voor het beste filosofieboek met Oude en nieuwe ongelijkheid. Klik hier voor meer info.

(afgelast) Maandag 23 maart: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: wordt nog bekend gemaakt

(afgelast)Maandag 20 april, Gerard Visser, Zijn laten, het geheim van de ziel, het geheim van vrijheid.
Cultuurfilosoof Gerard Visser is gegrepen door de vraag: wat is individualiteit? Sprak de filosofie eerst in algemene termen over dé mens, sinds de 19e eeuw is zij op zoek gegaan naar het strikt eigene in ieder individu. Hoe ben je als persoon het meest in je element? Gerard Visser, die filosofie ziet als een bezinning op de wijzen waarop wij ons tot onszelf, de wereld en het geheim van de oorsprong verhouden, neemt ons die avond mee op zijn zoektocht. 

(afgelast)Maandag 11 mei, Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer.
Thema: wordt nog bekend gemaakt.

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen zijn in het kader van het corona-virus en de sluiting van onze locatie (Stadkamer Zwolle/Zeven Alleetjes) gelasten wij ons programma tot nader bericht volledig af. Wij zullen u te zijner tijd informeren.

Wij houden u via onze website verder op de hoogte en zullen u, zodra er positievere ontwikkelingen zijn, weer uitnodigen voor een activiteit.

Programma voorjaar 2020: 
- Thema-avonden:

maandag 20 januari 2020, Emanuel Rutten, Het einde van het materialisme, fysicalisme, naturalisme en nog wat ’ismen’
maandag 17 februari, Rene Boomkens, Identiteit, wat heeft het ons te zeggen in de politiek? Een filosofische analyse.
(afgelast) maandag 16 maart, Kees Vuyk Gelijkheid en de feilbare mens
(afgelast) maandag 20 april, Gerard Visser, Zijn laten, het geheim van de ziel, het geheim van vrijheid
De thema avonden worden gehouden in Stadkamer Centrum Zwolle (Zeven Alleetjes). Zie verder op website organisatie/kosten-locatie-tijd.
- Leesgroepen: afgelast
Daarnaast zullen er drie leesgroepen worden aangeboden:
1) Leesgroep Niets cadeau (Gerard Visser), start dinsdag 14 januari (klik hier voor info)
2) Leesgroep Troost in de filosofie (Boëthius), start donderdag 16 januari (klik hier voor info)
3) leesgroep Seneca:Levenskunst, start donderdag 30 januari (klik hier voor info)
Graag aanmelden voor 10 januari 2020 bij Riny Riezebos: filozwol@assendorp.net
Algemene informatie inzake de leesgroepen vindt u hier.

- Tevens zullen er twee Socratische Gesprekken worden georganiseerd. Data: 23 maart (afgelast) en 11 mei (afgelast). De thema's worden later bekend gemaakt.