Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Descartes: 'Twijfel is het begin van wijsheid'

Het Socratisch Gesprek 

Het Socratisch Gesprek is een groepsgesprek over een fundamentele, liefst filosofische, vraag. De deelnemers gaan daarbij gezamenlijk op zoek naar een antwoord. De vraag staat in verband met een concrete, voor ieder toegankelijke ervaring. Het is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie. Het gaat om het gezamenlijke onderzoek naar antwoorden aan de hand van een systematische reflectie.

Werkwijze: Vanuit een concreet voorbeeld wordt teruggevraagd naar de opvattingen en overtuigingen die aan de ervaring ten grondslag liggen. Door te onderzoeken op welke vooronderstellingen onze oordelen gebaseerd zijn, komen we de principes op het spoor, die richtinggevend zijn in ons leven. De wijze waarop deelnemers met elkaar omgaan in een Socratisch Gesprek is op zich zelf een toonbeeld van een morele gemeenschap. 

De avonden vinden plaats in de Belgische Keizer (zaal Brugge), Melkmarkt 58 te Zwolle en beginnen om 19.30 uur (tot 22.00 uur). U kunt zich opgeven bij Karel van Haaften. De data voor het najaar van 2020 zullen nog worden vastgesteld. Zie voor de thema's: het programma of klik hier. De kosten bedragen zes euro.

Wie het Socratisch gesprek wil beoefenen kan niet alleen terecht bij het Filosofisch Café Zwolle maar ook bij het Socratisch Café Zwolle, www.socratischcafe.ning.com.

Algemeen Filosofische Gesprekken bestaan uit twee bijeenkomsten over een welomschreven filosofisch onderwerp, op basis van informatie uit de geschiedenis van de filosofie. De gespreksvorm is in tegenstelling tot het socratisch gesprek meer vrijblijvend.