Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Kant: 'Filosofie heeft me niets bijgebracht, maar veel bespaard'

Leesgroepen 

Sinds 2005 is het mogelijk om meerdere keren per jaar aan te schuiven bij een leesgroep. Dit zijn series van 5 begeleide huiskamerbijeenkomsten, die per toerbeurt bij een deelnemer thuis plaatsvinden. Groepsgrootte van 6 tot 10 personen. De begeleider is filosofisch geschoold, maar dat hoeft de deelnemer niet te zijn. Een gezonde dosis interesse volstaat. Het gekozen boek heeft een filosofische inslag en raakvlakken met andere disciplines zoals sociologie, psychologie, theologie, politiek of maatschappij. Gaandeweg merken de deelnemers hoe waardevol de inbreng van de mede-lezers is voor een beter of breder begrijpen van de tekst.
U ontvangt bij opgave een bevestigingsmail en een week voor de start van de leesgroep ontvangt u van de begeleider een officiële uitnodiging.

Zie de programmapagina of klik hier voor het huidige aanbod.

Voor opgave kunt u mailen met Riny Riezebos filozwol@assendorp.net.

 Gelezen in de leesgroepen tot nu toe