Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Descartes: 'Twijfel is het begin van wijsheid'

Kosten, locatie, tijd

De kosten voor het uitnodigen van sprekers, het huren van een passende locatie, het voeren van een administratie en het PR werk worden betaald uit de entreegelden en deels ook door sponsoren.

Entreeprijzen:

  • thema-avond in Stadkamer (Zeven Alleetjes 1a): 6 euro
  • leesgroep, voor alle avonden samen: 6 euro, Een boek schaft u zelf aan, de reader wordt u tegen kostprijs op de eerste avond aangeboden.
  • socratisch en filosofisch gesprek in de Belgische Keizer: 6 euro

(studenten op vertoon van studentenpas 3 euro en voor alle avonden geldt dat mocht iemand niet in staat zijn de genoemde entree prijs te kunnen betalen we een aangepast tarief hanteren. U kunt dit aangeven bij de kassa/leesgroepbegeleider.

Locatie en tijd

De maandelijkse thema-avond (3e maandag van de maand) vindt plaats in Stadkamer, Zeven Alleetjes 1A 8011 CV Zwolle. De entreegelden worden contant geind. Tevens kunt u de consumpties in Stadkamer alleen contant afrekenen.
Aanvangstijd 19.45 uur. Zaal open vanaf 19.15 uur. Wij leggen geen reserveringslijst aan. Parkeerlocatie: Burgemeester van Royensingel. Zie verder Programma.

Deelnemers aan de Leesgroepen krijgen persoonlijk bericht over de plaats en tijd van de eerste bijeenkomst. Zij geven zich op via het contactformulier van deze site of bij Riny Riezebos.Voor het concrete aanbod, zie: Programma.

Voor deelname aan een Socratisch Gesprek kunt u alle informatie betreffende data en locatie vinden op de pagina: Organisatie, Socratisch Gesprek

Bankgegevens:
NL20INGB0009480634 tnv Filosofisch Café Zwolle.