Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Wittgenstein: 'De filosofie is een kruistocht tegen de begoocheling waarmee de taal ons denken in haar ban houdt'

De organisatoren 

Het Filosofisch Café Zwolle wordt georganiseerd door de volgende personen: 

Theo van de Vliet was leraar klassieke talen en filosofie. Met zijn kennis, zijn energie en zijn soepele schrijfstijl ondersteunt hij de organisatie op zijn geheel eigen wijze. Daarnaast schrijft hij gedichten, waar het kan ook voor de thema-avonden (voorzitter).

Karel van Haaften werkte jaren in de financiële wereld, maar dat belette hem niet veel Plato te lezen en uit het Grieks te vertalen. Na zijn komst naar Zwolle startte hij hier begin 2008 Socratisch Café Zwollen en eind 2009 Socratisch Café Nederland. Het socratisch gesprek van ons wordt geleid door Karel.
Riny Riezebos doet vanaf april 2009 de externe communicatie. Vanuit haar deelname aan de leesgroepen is ze steeds meer betrokken geraakt bij de het Filosofisch Café Zwolle. Het lezen en bespreken van de vele boeken (vanaf 2006) geeft haar een extra filosofische dimensie in het leven. Vanuit haar expertise op het gebied van de ICT en communicatie ondersteunt ze dan ook met veel plezier het Filosofisch Café Zwolle.
Ronald Wolbink (vanaf april 2016)
Ronald Wolbink is onderzoeker en docent filosofie aan de Hogeschool Windesheim.  Het filosofisch onderzoek in het socratisch gesprek boeit hem in het bijzonder. Hij is gepromoveerd op een filosofische proefschrift over het coachen en is voorzitter geweest van de Vereniging Filosofische Praktijk. Hij publiceerde o.a. Filosoferen over management en organisatie en Het coachvak binnenste buiten.
Nelly Sporre (vanaf april 2017)
Via mijn praktijk als klassiek homeopaat en natuurgeneeskundige leerde ik dat de ‘andere manier’ van kijken naar ziekte en gezondheid veel raakvlakken vertoont met thema’s uit de filosofie. Het prikkelde mijn nieuwsgierigheid en ik besloot om filosofie te gaan studeren aan de VU. Deze studie rondde ik onlangs af. Ik ben van mening dat wanneer je iets filosofisch over de wereld wilt vertellen, je je niet alleen moet richten op de filosofie. Ook de wereld dient in beschouwing te worden genomen. Het Filosofisch Café Zwolle is bij uitstek de plek waar deze uitwisseling kan plaatsvinden. Ik wil me daarvoor inzetten en zeker ook kijken naar de mogelijkheden om jongeren erbij te betrekken.
Gerard Jan Mijnheer (vanaf april 2017)
Gerard Jan is al jaren enthousiast deelnemer van de Socratische gesprekken en de filmgroepen die het Filosofisch Café Zwolle (FCZ) organiseert. Zo is hij in aanraking gekomen met filosofie.
Dit jaar heeft hij ook de gespreksleiders cursus Socratische gesprekken afgerond, zodat hij die gesprekken nu ook zelf kan leiden. Vanuit zijn beroep (directeur bij een internet bedrijf) heeft hij veel organisatorische capaciteiten ontwikkeld, waardoor hij een aanwinst is voor het bestuur van het FCZ! Eén van de speerpunten van Gerard Jan is dat hij zich toelegt op het verbinden van jongeren met filosofie.
Gijs Jonkers (vanaf april 2019)
Werd als middelbare scholier gegrepen door het boek 'Van Socrates tot Bergson' van Will Durant en beschouwt het als een voorrecht samen met anderen mee te denken over filosofische kwesties. Is leraar klassieke talen en filosofie en gepromoveerd op de middeleeuwse handschriften van Plato's Timaeus en Critias.
Heeft u belangstelling mee te denken en te doen in dit bestuur dan kunt u contact met ons opnemen via de website of via filozwol@assendorp.net. Zie ook vacature