Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Schopenhauer: 'Kennis is nog geen wijsheid'

Organisatie FCZ

Het Filosofisch Café Zwolle is geen vereniging. Men kan dus ook geen lid worden. Wel is er een mailinglist met adressen van mensen die per e-mail op de hoogte gebracht willen worden van de komende activiteiten. Een mailtje naar Ronald Wolbink is voldoende om aan deze lijst te worden toegevoegd. Deze adreslijst is geanonimiseerd en zal nergens anders voor gebruikt worden dan alleen voor het doorgeven van informatie over de activiteiten van het Filosofisch Café Zwolle.
 
Het Filosofisch Café Zwolle organiseert thema-avonden, leesgroepen, filmgroepen, socratische gesprekken en algemeen filosofische gespreksgroepen.