Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Aristoteles: 'De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven'
Print deze pagina

Programma

Programma najaar 2018

Thema avonden:
maandag 24 september(let op 4e maandag): Jeroen Hopster, Waarheid en Onwaarheid
maandag 22 oktober: Ype de Boer, Murakami, Het gespleten leven (let op wijziging datum van 15 naar 22 oktober!)
maandag 19 november:  Jan Keij, Nietzsche als opvoeder
 
Lees- en filmgroep:
1. Start dinsdag 19 september: Leesgroep Friedrich Nietzsche (Boek: Nietzsche als opvoeder, Of hoe een mens wordt wat hij is, Jan Key). Voor meer info klik hier.
2. Start woensdag 10 oktober: Filmgroep, aan de hand van een filosofisch thema bespreking van 5 films. Voor meer info klik hier.
 
De leesgroep ‘Waar geen wil is, is een weg’ (Henk Oosterling) gaat niet door. Bij nader inzien en contact is gebleken dat het boek toch te moeilijk is om als boek voor een leesgroep te gebruiken. De animo bij de deelnemers en begeleider neemt dan af. 
 
Tevens zullen er twee Socratische Gesprekken worden georganiseerd. De data zijn: 29 oktober en 28 november.
 
Wij bestaan dit jaar 15 jaar en willen dat graag op onze thema-avond van 24 september met u van 22.00 tot 23.00 uur vieren! Het Filosofisch Café Zwolle trakteert.

maandag 24 september: Jeroen Hopster, Waarheid en Onwaarheid
In deze tijden van nepnieuws en manipulatie via de sociale media hebben we dringend behoefte aan de waarheid, maar wat is dan die waarheid en schrijven we die met een grote of een kleine ‘w’? Bij waarheid denken we primair aan feiten: Zijn die toetsbaar of gaat het om nepnieuws of gemanipuleerde feiten? Een tweede net zo belangrijke vraag is echter: Binnen welk interpretatiekader worden die feiten gepresenteerd?
Jeroen Hopster(31) zal ons de weg wijzen in onze zoektocht naar wat ‘waar’ is en wat we moeten wantrouwen. Hopster studeerde aan de universiteiten van Amsterdam, Edinburgh, Melbourne, Harvard en promoveert binnenkort aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar evolutie en ethiek. Voor meer info klik hier.

maandag 22 oktober: Ype de Boer, Murakami, Het gespleten leven.
Haruki Marukami heeft de wereld betoverd met zijn indringende literatuur in de vorm van vele romans. Hoe komt het dat zijn verhalen zoveel mensen raken? Is dat alleen omdat ze spannend zijn en goed geschreven of spreekt de Japanner ons ook op een dieper niveau aan? De fundamentele gespletenheid in ons bestaan is universeel en existentieel van aard.

maandag 29 oktober: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer. Thema wordt later bekend gemaakt.

maandag 19 november: Jan Keij, Nietzsche als opvoeder (Of: hoe een mens wordt wat hij is).
Nietzsche wordt vaak vanwege zijn wat stoer klinkende idee van de wil tot macht neergezet als een negatieve, nihilistische denker. Jan Keij zal echter aangeven dat Nietzsche de HUMANE denker is die de mensheid wil emanciperen. Dat wil zeggen dat hij de mensheid wil aanzetten tot een zelfstandig leven. Hij zal daarbij allerlei misverstanden (zoals over Nietzsche en het nazisme) recht zetten.
Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij verzorgt diverse bijscholingscursussen voor huisartsen, specialisten, maatschappelijk werkers en therapeuten. Hij schreef o.a. de boeken De filosofie van Emmanuel Levinas, Nietzsche als opvoeder, of: hoe een mens wordt wat hij is, Levinas in de praktijk en Kierkegaard anders gezien.

maandag 28 november: Socratisch Gesprek in de Belgische Keizer. Thema wordt later bekend gemaakt.