Een uitstekende reden voor een filosofische avond...
Schlegel: 'Ironie is helder bewust zijn van de eeuwige beweeglijkheid, de oneindige chaos'
Print deze pagina

Terugblik huidig seizoen

Thema-avonden worden vanaf september 2017 in de nieuwe locatie van Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A) gehouden. Na afloop is er gelegenheid tot 'naborrelen'.

Programma najaar 2017
* Thema-avonden:
maandag 18 september: Kees Schuyt, Spinoza en de vreugde van het inzicht.
maandag 16 oktober:  Renate Schepen, De filosofie van de interculturele dialoog
maandag 20 november: Babs van den Bergh, Hoe verhoud je je tot de dood? 
dinsdag 12 december: Extra thema avond in Fraterhuis Zwolle met film Down to Earth
* Filmgroep en leesgroepen:
Leesgroep Lacan, start woensdag 27 september, klik voor meer info
Leesgroep Harari (Homo Deus), start maandag 3 oktober, klik voor meer info
Filmgroep, start dinsdag 9 oktober, klik voor meer info
(Graag opgeven voor 15 september bij Riny Riezebos (filozwol@assendorp.net) of klik hier)
* Twee Socratische gesprekken: 30 oktober en 27 november.

maandag 18 september: Kees Schuyt, Spinoza en de vreugde van het inzicht.
De bekende socioloog Kees Schuyt heeft zich zijn hele leven beziggehouden met het bestuderen van de ‘moeilijke’ filosofie van Spinoza, Nederlands grootste filosoof, bekend van de Ethica en de gelijkstelling van god en natuur. Deze avond doet hij verslag van zijn studie en maakt zo Spinoza's denken voor ons een stuk toegankelijker. Voor meer info klik hier.

maandag 16 oktober, Renate Schepen, De filosofie van de interculturele dialoog.
Renate Schepen(1972) studeerde wijsbegeerte aan de Amsterdamse VU, in de richting praktische en ethische filosofie.Ze schreef samen met Heinz Kimmerle het boek 'Filosofie van het verstaan'. Om in dialoog te kunnen gaan moet volgens de auteurs ook het Eurocentrisme in de filosofie worden doorbroken. Verdieping in de Afrikaanse filosofie kan hierbij van nut zijn. Voor meer info klik hier.

maandag 30 oktober Socratisch Gesprek.
Thema: Besluiten
Besluiten.
Wat is het verschil tussen een besluit nemen en een keuze maken? Het lijkt erop dat besluiten meer moeite kost dan kiezen. Neem je pas een besluit als er geen ruimte meer is om te kiezen? En noem je het een keuze als er alle ruimte is om die keuze te maken? Kies je ervoor naar de dokter te gaan of besluit je daartoe? Waarschijnlijk hangt dat af van de mate waarin je ziek bent. Kies je voor de aanschaf van een rode in plaats van een blauwe broek in plaats van ertoe te besluiten? Waarschijnlijk hangt dat af van de nijpendheid van die aanschaf? Maar misschien is er ook nog iets anders. Aan een besluit gaat meestal een afweging vooraf, terwijl dat bij een keuze niet zo hoeft te zijn. Bij een besluit verwacht je dat er een redelijke argumentatie kan worden gegeven, terwijl dat bij een keuze niet hoeft. Is dat zo? Is een keuze emotioneel en een besluit redelijk, of zijn ze allebei even onredelijk? Wat bedoelen we met een besluit nemen?

maandag 20 november, Babs van den Bergh, Hoe verhoud je je tot de dood?
We hebben filosofe Babs van den Bergh (was getrouwd met René Gude, in 2013 Denker des Vaderlands en gestorven op 13 maart  2015) uitgenodigd om over de volgende vragen met ons van gedachten te wisselen:
- welke betekenis geef je aan het doodgaan (van je) zelf?
- hoe bereid je je op je eigen dood voor, en hoe op die van een ander? Kan dat eigenlijk wel?
- is het idee van een voltooid leven verdedigbaar?
- in hoeverre mag je een beroep doen op de samenleving (lees: artsen) als je vindt dat verder leven geen zin meer heeft? Voor meer info klik hier.

maandag 27 november Socratisch Gesprek. Thema: Ontmoeten
Wanneer ontmoet je iemand? Als je iemand tegenkomt, groet en even een praatje maakt? Nee, dat is geen ontmoeten; althans meestal niet. Bij ontmoeten gebeurt iets. Iets dat je niet helemaal lijkt te kunnen regelen. Iets wat de gebeurtenis groter maakt dan je verwacht. Ontmoeten lijkt op vinden. Je spant je ervoor in, maar of het lukt is altijd onzeker. Wat gebeurt er dan toch in een ontmoeting? En waarom is een ontmoeting aangenaam? Het woord moet in ontmoeting heeft te maken met maat en meet.  Ontmoeting heeft dus te maken met het weghalen van de maat of de meet; het weghalen van een begrenzing. Wat voor begrenzing is dat? En waarom heb je daar een ander voor nodig? Wat is dat eigenlijk: ontmoeten?

dinsdag 12 december, aanvang 17.30 uur extra thema avond in Fraterhuis Zwolle.
De documentaire ‘Down to Earth’ geeft geen antwoorden maar wil inspireren om een antwoord te vinden op de vraag: Welke wereld willen wij voor onze kinderen? De film nodigt uit tot nadenken en discussie.
Het is een roadmovie over een gezin dat op verschillende continenten gesprekken voert met 'wisdom keepers', een soort filosofen. Hun angsten sluiten nauw aan bij de zorgen die mensen hebben over de aarde met betrekking tot klimaatproblemen.
De film is aan de onderhandelaars voorafgaand aan de Klimaatconferentie in Parijs 2015 getoond.
‘Down to Earth’ is een wake-up call zowel privé als professioneel. Dat is de reden dat wij als Filosofisch Café Zwolle deze film voor een breder publiek toegankelijk willen maken. Voor meer info klik hier. 

Reserveren/toegangsprijs:
Wij verwachten grote belangstelling en daarom is het raadzaam van tevoren een plek te reserveren. Zo niet, dan loop je het risico dat op de avond zelf de zaal uitverkocht is. De mensen die gereserveerd hebben dienen een kwartier voor aanvang, dus 17.15 uur aanwezig te zijn.

De toegangsprijs is € 6,50. (dit keer voor studenten geen korting), te betalen op de avond zelf voorafgaand aan de vertoning van de film.
U kunt zich opgeven via de mail onder vermelding van naam en/of namen bij Gerard Jan Mijnheer: gerard_jan@live.nl. Vermeld s.v.p. als onderwerp: Down to Earth.

Programma voorjaar 2018
Thema-avonden:
maandag 15 januari: Henk Manschot, Terrasofie
maandag 19 februari: Henk Oosterling, Japanse filosofie
maandag 19 maart: Jannah Loontjens, Filosofie en literatuur; over het belang van waarheid en verbeelding.
maandag 23 april: Constant Hoogenbosch, Film en filosofie

Leesgroepen:
Twee Leesgroepen Schopenhauer; groep 1 start dinsdag 23 januari en groep 2 start donderdag 8 februari, klik voor info dinsdaggroep en klik hier voor info donderdaggroep.
Extra Leesgroep Henk Manschot, start woensdag 7 maart. Zie voor meer info hieronder.

Tevens zullen er twee socratische gesprekken worden georganiseerd op maandag 26 maart en maandag 14 mei.

 

maandag 15 januari, Henk Manschot, Terrasofie, Helpt Nietzsche ons om de aarde trouw te blijven?
De ergste ziekte van de moderne mens is zijn vervreemding van de natuur om hem heen en van de aarde. Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche al 150 jaar geleden. Hij spoorde de mens aan om een ‘Terrasofie’ te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde. Hij stelde voor om niet de Mens, maar de Aarde centraal te stellen in onze omgang ermee.
Henk Manschot heeft zich verdiept in de persoonlijke zoektocht van Nietzsche en houdt een beargumenteerd pleidooi om het motto ‘Blijf de aarde trouw’ tot leidraad te nemen voor een hedendaagse ecologische levenskunst. Dit pleidooi omvat zowel een persoonlijke opdracht als een maatschappelijke oriëntatie voor de toekomst. Voor meer info klik hier.

maandag 19 februari, Henk Oosterling, Japanse filosofie, Waar geen wil is, is een weg.
Henk Oosterling heeft een aantal jaren in Japan geleefd en gewerkt, is zelfs Kendo-kampioen van Nederland geweest. Hij heeft zijn filosofische ontwikkeling vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw gedaan in wisselwerking en discussie met filosofen in Japan. Hij ontdekte evenzeer overeenkomsten. Dat leidde tot een fascinerende interculturele verkenning. Voor meer info klik hier.

woensdag 7 maart: start leesgroep Henk Manschot, Blijf de aarde trouw (Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie). Naar aanleiding van de succesvolle en spraakmakende thema-avond op 15 januari jl. organiseren wij op verzoek van een aantal bezoekers bovenstaande leesgroep. Voor meer info klik hier
Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór 27 februari a.s. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.

(kriebels)

 

maandag 19 maart, Jannah Loontjens, Filosofie en literatuur; over het belang van waarheid enverbeelding.
Jannah Loontjens is schrijfster, dichteres en filosofe. Ze werd geboren in Denemarken en woonde als kind in Zweden.
In haar laatste boek ‘Wie weet’ (februari 2018) schetst zij verschillende levens tegen de achtergrond van de recente aanslagen in Parijs. Zij gebruikt verbeelding om de huidige tijdgeest en identiteit te verkennen. Een bij uitstek filosofisch thema, dat zij op 19 maart uitdiept. Voor meer info klik hier.

maandag 26 maart, Socratisch Gesprek. Thema: Verbeelding.
‘Verbeelding aan de macht’, dat lijkt wel de slogan van deze tijd. We bombarderen elkaar met foto’s van vakanties, uitjes, feesten, vrienden, gelukte of mislukte gerechten etc. Allemaal beelden. Soms volgen er woorden, maar vaak moeten de beelden voor zichzelf spreken. Zo verbeelden wij de werkelijkheid. We ontdoen de werkelijkheid van zijn onmiddellijke nabijheid om hem op een andere plaats of op een andere tijd te kunnen herbeleven. Verbeelding lijkt op dromen. Is dat zo? Is verbeelding alleen maar een afkeren van het nu? En de pantomimespeler dan die door zijn spel je kan confronteren met hebbelijkheden en onhebbelijkheden in je gedrag. Die verbeeldt niet om weg te dromen maar om op te roepen. Verbeelden kan dus beide. Maar wat is dat dan precies als je iets verbeeldt. Wat is dat verbeelden? Wat verstaan we daaronder? Voor meer info zie pagina: Organisatie.

LET OP NIET DE 3E MAAR 4E MAANDAG VAN DEZE MAAND
maandag 23 april, Constant Hoogenbosch, Film en filosofie; Verbeelding aan de macht.
Drs. Constant Hoogenbosch (Nijmegen, 1967) studeerde Cultuur- en Mentaliteitsgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen met bijvakken Kunstgeschiedenis, Filosofie, Sociologie en Culturele Antropologie. 
Het beeld is bepalender dan ooit. Het beeld streeft de tekst voorbij en creëert samen met de beschouwer zijn eigen inhoud. 
Het beeld en de verbeelding zijn aan de macht. Filmmakers zijn zich al sinds de begindagen van de film bewust van de kracht en daarmee ook de macht van het beeld. De verbeelding aan de macht staat ook voor de kracht van de illusie. De illusie die film feitelijk is. Voor meer info klik hier.

maandag 14 mei, Socratisch Gesprek. 
Thema: Besluiten.
Wat is het verschil tussen een besluit nemen en een keuze maken? Het lijkt erop dat besluiten meer moeite kost dan kiezen. Neem je pas een besluit als er geen ruimte meer is om te kiezen? En noem je het een keuze als er alle ruimte is om die keuze te maken? Kies je ervoor naar de dokter te gaan of besluit je daartoe? Waarschijnlijk hangt dat af van de mate waarin je ziek bent. Kies je voor de aanschaf van een rode in plaats van een blauwe broek in plaats van ertoe te besluiten? Waarschijnlijk hangt dat af van de nijpendheid van die aanschaf? Maar misschien is er ook nog iets anders. Aan een besluit gaat meestal een afweging vooraf, terwijl dat bij een keuze niet zo hoeft te zijn. Bij een besluit verwacht je dat er een redelijke argumentatie kan worden gegeven, terwijl dat bij een keuze niet hoeft. Is dat zo? Is een keuze emotioneel en een besluit redelijk, of zijn ze allebei even onredelijk? Wat bedoelen we met een besluit nemen?